Menu
Obec Dřínov
Obec Dřínov okr. Mělník

Odpady

Třídění odpadů

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se od roku 2022 zdražil (viz přiložená tabulka). Je to kvůli změně legislativy v oblasti s nakládáním odpadu pro města a obce.

Hlavním cílem je snižování produkce směsného komunálního odpadu v obci. Proto od nového roku je možné v naší obci využívat i popelnice s obsahem 60 nebo 80 litrů, které bude možné zakoupit také na obecním úřadě. Výše poplatku je 1 Kč za litr odpadu

Zastupitelé schválili slevu ve výši 70% z místního poplatku osaměle žijícím a k trvalému pobytu hlášeným občanům v domě nebo bytové jednotce, kteří jsou zároveň příjemci příspěvku na bydlení nebo pobírají důchod. Sleva bude uplatněna po předložení přiznání příspěvku na bydlení nebo potvrzení o pobírání důchodu.

Prodej známek bude od 2. ledna 2023. Občané mají také možnost poplatek zaplatit ve třech splátkách:

  • 👉 za měsíce leden – duben nejpozději do 15.května příslušného kalendářního roku,
  • 👉 za měsíce květen – srpen nejpozději do 15.září příslušného kalendářního roku,
  • 👉 za měsíce září – prosinec nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku

Přikládáme také tabulku příjmu a výdajů obce za odpady.

poplatek za odpady

 

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE OD ROKU 2006 DO ROKU 2022 (124.12 kB)

 

Informace o odpadovém hodpodářství za rok 2022.pdf (237.26 kB)

 

Obec Dřínov nakládá s odpady dle obecně závazných vyhlášek č.1/2018 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Dřínov a č.2/2018 o poplatku za komunální odpad.

Jak naložit s odpady:
V naší obci máme zavedeno pět sběrných míst pro třídění skla, plastů, papíru, nápojových kartonů a bioodpadu, dále třídíme plechovky a elektroodpad. Od roku 2014 je zaveden sběr jedlých olejů (z fritovacích hrnců) v PET lahvích. Také lze odložit nepotřebné šactvo do dvou označených kontejnerů.
Objemný a nebezpečný odpad je prováděn minimálně 2x ročně mobilně.Domovní komunální odpad:
Popelnice jsou vyváženy každé úterý v četnosti dle nalepených známek. Popelnici můžete zakoupit na obecním úřadu. Cena popelnice 110l a 120l je 750 Kč/kus, cena popelnice 60l a 80l je 846 Kč/kus.

Kontejnery jsou vyváženy dle komodit:
Sběrná místa jsou umístěna v obci v lokalitách Stavadla, U Kříže, pod hospodou, u autobusové zastávky „U rybníka“ a za Obecním úřadem. Třídíme plasty, sklo, bioodpad, papír, nápojové kartony, plechovky a jednlé oleje a tuky.
 

Termíny svozů zajišťovaných společností FCC Česká republika, s.r.o.

Směsný odpad týdenní úterý
Směsný odpad čtrnáctidenní liché úterý
Směsný odpad měsíční

poslední úterý v měsíci

Směsný odpad sezónní 10.- 4.měsíc - 1xtýdně, 5.- 9.měsíc 1x14dní
PAPÍR pátek v sudém kalend. týdnu
PLASTY středa
SKLO 1x za 2 měsíce

TETRAPACK

BIOODPAD

KOVOVÉ OBALY

1x měsíčně

sudé pondělí

každou sudou středu

Svozy jsou uskutečňovány i v období svátků!

Platební údaje pro bezhotovostní převody 

  • Poplatek ze psů : č.ú.: 490110359/0800 a variabilní symbol : 1341 a č.p.
  • Poplatek za užívání veřejného prostranství : č.ú.: 490110359/0800  
    • variabilní symbol : 1343

Do poznámky pro příjemce uvést příjmení nebo název firmy.

  • Úhrada za svoz a likvidaci komunálních odpadů: č.ú.: 490110359/0800
    • variabilní symbol: 1345 a č.p.             

 

Použitá elektrozařízení, hračky a baterie:
Drobné se vhazují do sběrného boxu umístěného v přízemí budovy Obecního úřadu (neplatí pro autobaterie) nebo v úředních hodinách a větší elektropřístroje uložit zdarma na sběrný dvůr u Obecního úřadu.

Velkoobjemný domovní odpad:
Kontejnery jsou přistavovány minimálně 2x do roka, dle potřeby i častěji.

Nebezpečný odpad:
Mobilní svoz 2x do roka.

Obnošené šatstvo, obuv, kožené výrobky:
Můžete dávat do kontejnerů na textil.

Ostatní odpady:
včetně stavební suti, můžete odevzdat na sběrný dvůr Technických služeb v Kralupech nad Vltavou za poplatek.

Svoz bioodpadu ze zahrad a domácností:
Listí, tráva, spadané ovoce, zkrácené větve keřů a stromů, zbytky zeleniny, ovoce, pečivo, odpad z přípravy čaje a kávy, skořápky z vajec a ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.
Svoz je prováděn ve čtrnáctidenním intervalu v termínu od 1.4. do 30.11. Pro větší množství zahradního bioodpadu lze využít kontejneru po dohodě na obecním úřadu.
 

PRO DALŠÍ NEPOTŘEBNÉ VĚCI Z VAŠÍ DOMÁCNOSTI DOPORUČUJEME VYUŽÍT PORTÁL https://www.nevyhazujto.cz/

S případnými dotazy souvisejícími s odpady se obracejte písemně na sekretariat@drinov-melnicko.net nebo osobně na kteréhokoliv zastupitele obce.

Další informace o třídění odpadů naleznete na stránkách Středočeského kraje.

Odkazy

 

 

Praktické info

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
2
7
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 4. 2024
oblačno 22 °C 11 °C
oblačno, slabý západní vítr
vítrZ, 3.75m/s
tlak1026hPa
vlhkost51%
nahoru
Obec Dřínov
Obec Dřínov

Zajímavé informace o naší obci