Menu
Obec Dřínov
Obec Dřínov okr. Mělník

Jízdní řády PID

VÝLUKA  ZDIBY  OD  14. DO 18. LISTOPADU  2023

Z důvodu rekonstrukce kruhového objezdu Na Staré poště ve Zdibech bude od 14. do 18. listopadu uzavřena část silnice II/608 od kruhového objezdu po vjezd do Lidlu.

Autobusy ve směru do Prahy pojedou objížďkou přes Klecany a Zdiby (sobotní spoje ze Sedlece po dálnici až do Kobylis), autobusy ve směru z Prahy pojedou objížďkou přes Sedlec.

POZOR:

 • některé ranní spoje na Prahu pojedou ze Dřínova o několik minut dříve – z návsi ve 4.46, 5.20, 5.59 a 7.16
 • všechny spoje z Prahy budou za místem výluky opožěny o cca 4 minuty, takže do Kralup budou přijíždět později.

Vzhledem k tomu, že uzavírka se dotkne veškeré dopravy, připojujeme kromě výlukových jízdních řádů i DIO s objízdnými trasami (vedou až k dálniční křižovatce Úžice).

DIO Úžice - D8 Park (1.94 MB)

DIO okolí D8 Parku (1.69 MB)

 

PRÁZDNINOVÉ  ZMĚNY  V  JÍZDNÍCH  ŘÁDECH OD  1. ČERVENCE  DO  3. ZÁŘÍ  2023

 

Během letních prázdnin od 1. července do 3. září 2023 dochází tradičně k drobným časovým posunům u krátkých spojů mezi Dřínovem a Prahou.

Oba ranní spoje z Prahy do Dřínova jedou o 5 minut dříve – z Kobylis odjíždí v 6.30 a 7.25.

Poslední ranní spoj z Dřínova do Prahy odjíždí o 5 minut dříve – z Návsi odjíždí v 8.03.

Některé další ranní spoje do Prahy uspíšeny či opožděny o 1 minutu – z Návsi odjíždí v 6.03, 6.43 a 7.23.

 

JŘ 372 od 1.7.2023 (476.1 kB)

JŘ 470 od 1.7.2023 (470.11 kB)

JŘ 373 od 1.7.2023 (459.69 kB)


Změny od 1.4.2023

Změny v tarifu PID od 1.4.2023 (230.98 kB)

Informace o jízdném PID od 1.4.2023 (77.42 kB)


ZMĚNY  V  JÍZDNÍCH  ŘÁDECH  OD  24. PROSINCE 2022

 

Spojení do Prahy

Čtvrtý ranní spoj (z Újezdce) je znovu uspíšen o 7 minut – od rybníka odjíždí v 6.23, ze Stavadel v 6.25, v Úžicích je obnoven přestup na vlak do Neratovic (v 6.38).

Prázdninový provoz na lince 372

Během vánočních prázdnin dochází tradičně k drobným časovým posunům u krátkých spojů mezi Dřínovem a Prahou:

poslední ranní spoj z Návsi do Kobylis uspíšen o 5 minut – odjíždí v 8.03

ranní spoje z Kobylis na Náves uspíšeny o 5 minut – odjíždějí v 6.30 a v 7.25.

 

autobus 372 24.12.2022-2.1.2023 (474.24 kB)

autobus 372 od 3.1.2023 (473.97 kB)


ZMĚNY  V  JÍZDNÍCH  ŘÁDECH  OD  11. PROSINCE 2022

Spojení do Kralup nad Vltavou

Čtvrtý odpolední spoj linky 372 prodloužen kvůli oběhu vozidel do Kralup nad Vltavou – ze Stavadel odjíždí v 17.34, z Návsi v 17.35 a od Kříže v 17.36. Až do Kralup nad Vltavou tak pojedou všechny odpolední a večerní spoje odjíždějící v lichou hodinu.

Spojení z Kralup nad Vltavou

Třetí ranní spoj linky 372 prodloužen kvůli oběhu vozidel z Kralup nad Vltavou – od nádraží odjíždí v 5.35, ze zastávek ve Dřínově odjíždí ve stávajících časech.

Spojení do Prahy

Čtvrtý ranní spoj (z Újezdce) je opožděn o 3 minuty – od rybníka odjíždí v 6.30, ze Stavadel v 6.32, takže v Úžicích se již nestihne přestup na vlak do Neratovic.

Víkendové spoje přejíždějící na linku 373 odjíždějí již od 3.12.2022 v obvyklých časech.

JŘ 372 od 11.12.2022 (473.96 kB)

 

DOČASNÁ ZMĚNA V JÍZDNÍCH ŘÁDECH OD 19. ZÁŘÍ 2022

Od 19.9.2022 na dobu cca 3 měsíců dochází z důvodu uzavírky silnice v Sedlci k dočasné změně na lince PID 372:


ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH OD  1. ZÁŘÍ 2022

Linka 663

Linka 663 je místo obnovení původního stavu zkrácena do trasy Kralupy nad Vltavou – Odolena Voda a do Dřínova již nejede.

Spojení do Kralup nad Vltavou

Oba ranní spoje linky 663 zrušeny bez náhrady, protože ve stejnou dobu jedou do Kralup nad Vltavou spoje linek 470 nebo 372. Cestující, kteří potřebují jet do zastávek na lince 663, mohou využít linku 372 do Odoleny Vody a tam přestoupit na linku 370 nebo 663.

Druhý odpolední spoj linky 372 prodloužen kvůli oběhu vozidel do Kralup nad Vltavou – ze Stavadel odjíždí v 15.34, z Návsi v 15.35 a od Kříže v 15.36.

Spojení z Kralup nad Vltavou

První odpolední spoj linky 663 převeden na linku 470, z Kralup nad Vltavou odjíždí v 15.15 a pokračuje jako dosud až na Mělník.

Druhý odpolední spoj linky 663 převeden na linku 372, z Kralup nad Vltavou odjíždí v 16.52 a pokračuje jako stávající spoj až do Kobylis.

Cestující, kteří potřebují jet ze zastávek na lince 663, mohou využít linku 370 nebo 663 do Odoleny Vody a tam přestoupit na linku 372.

Spojení do Prahy

Jako kompenzace za zrušení linky 663 je zaveden nový ranní spoj – z Návsi odjíždí ve 4.49.

Podvečerní spoj prodloužen z Kralup nad Vltavou, veden přes Újezdec a opožděn o 15 minut – od Kříže odjíždí v 17.18, od Rybníka v 17.24 a ze Stavadel v 17.26.

Vzhledem k úpravě intervalů mezi Odolenou Vodou a Prahou dochází k minutovým časovým posunům ranních spojů mezi 6. až 8. hodinou.


ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH OD 1. ČERVENCE 2022

Víkendový provoz na linkách 372/373

Spojení rozšířeno na 5 párů spojů většinou v pravidelném čtyřhodinovém intervalu:

 • ze Dřínova do Prahy odjíždí spoje v 5.40, 8.05, 12.05, 16.05 a 20.02,
 • z Prahy do Dřínova odjíždí spoje v 7.10, 11.10, 15.10, 19.10 a 23.20 (vždy jako linka 373).

Večerní provoz na linkách 372/373

V důsledku posílení spojení na lince 370 dochází k následujícím úpravám:

 • poslední večerní spoj z Kralup ve 22.25 převeden na linku 372 a prodloužen do Kobylis ze Dřínova odjíždí ve 22.58,
 • poslední večerní spoj z Prahy opožděn o 40 minut – odjíždí ve 23.20 (jako linka 373).

Provoz na lince 663

Přes nesouhlas obcí byly všechny spoje odkloněny přes Odolenu Vodu, takže dochází ke zdražení jízdného do Kralup kvůli prodloužení jízdní doby o 10 minut a průjezdu přes 2. tarifní pásmo, navíc jsou ranní spoje do Kralup uspíšeny o 5 až 12 minut – ze Dřínova odjíždí již v 5.27 a 6.55.

Prázdninový provoz na lince 372

Tradičně dochází k drobným časovým posunům u krátkých spojů mezi Dřínovem a Prahou:


Informace o změně jízdného PID od 12. 6. 2022


ROZMÍSTĚNÍ NÁSTUPIŠŤ V ZASTÁVCE KRALUPY NAD VLTAVOU, ŽELEZNIČNÍ STANICE

od pondělí 2.5.2022


MOŽNÉ DOČASNĚ NEOBSLUHOVANÉ SPOJE

Středočeský kraj vytvořil seznam spojů, které mohou být dočasně neobsluhovány v případě výpadku řidičů.

Na linkách 470 a 663 není zatím žádný takový spoj, na lince 372 jsou zatím uvedeny následující spoje:

Zlosyň 5.52 - Dřínov, náves 6.03 - Praha, Kobylisy 6.42

Praha, Kobylisy 7.30 - Dřínov, náves 8.03

Dřínov, náves 8.08 - Praha, Kobylisy 8.47

Seznam bude aktualizován od 13.ledna do cca poloviny února vždy v 19.00 hodin pro následující den - sledujte web pid.cz a další mobilní aplikace.

Přesto může dojít k nečekanému výpadku zvláště ranních spojů - sledujte on-line mapu provozu na webu pid.cz.


Prázdninové jízdní řády na linkách PID od 24.12.2021

Během vánočních prázdnin bude na lince 372 opět zaveden prázdninový jízdní řád s dobou platnosti do 2.1.2022. Úpravy se tentokrát týkají jen spojů mezi Prahou a Dřínovem:

PRAHA – DŘÍNOV

 • druhý a třetí ranní spoj uspíšeny o 5 minut – z Kobylis odjíždí v 6.30 a v 7.25.

DŘÍNOV – PRAHA

 • třetí ranní spoj uspíšen o 2 minuty – od Rybníka odjíždí v 6.23,
 • čtvrtý a šestý ranní spoj uspíšeny o 5 minut – z Návsi odjíždí v 6.43 a 8.03,
 • podvečerní spoj uspíšen o 10 minut – z Návsi odjíždí v 16.59.

Navíc dochází ve vybraných dnech k omezení provozu na linkách 372 a 470:

24. prosince nejedou:

 • poslední spoj z Prahy v 19.40 na lince 373/372
 • poslední spoj ze Štěpánského mostu v 18.42 → od Rybníka v 18.56 do Kralup n.Vlt. na lince 470
 • poslední spoj z Kralup n.Vlt. ve 20.25 na lince 470

31. prosince nejede:

 • poslední spoj z Kralup n.Vlt. ve 22.25 na lince 470

ZMĚNY V JÍZDNÍCH  ŘÁDECH OD 11. ŘÍJNA 2021

Na základě požadavků obcí a rozhodnutí Středočeského kraje o obnovení plného provozu na linkách 370, 372 a 373 dochází k následujícím změnám:

PRAHA – DŘÍNOV

Zaveden třetí ranní spoj (spoj do Úžic prodloužen do Dřínova) – z Kobylis odjíždí v 7.30, z Odoleny Vody, Dolního náměstí v 7.54.

První odpolední spoj v 14.00 z Kobylis prodloužen přes zastávku Dřínov, U kříže až do Zlosyně.

DŘÍNOV – PRAHA


ZMĚNY V JÍZDNÍCH  ŘÁDECH OD 1. ZÁŘÍ 2021

Na základě rozhodnutí Středočeského kraje je z důvodu úspor zatím na neurčito zachován provoz v prázdninových intervalech s několika úpravami:

PRAHA – DŘÍNOV

Druhý ranní spoj opět opožděn o 5 minut – z Kobylis odjíždí v 6.35.

KRALUPY N.VLT. – DŘÍNOV

Některé spoje opět uspíšeny o 3 minuty – od nádraží odjíždí v 8.36, 12.37 a 17.52.

DŘÍNOV – PRAHA

Praktické info

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 11 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
vítrSZ, 5.49m/s
tlak1017hPa
vlhkost44%
srážky0.26mm
nahoru
Obec Dřínov
Obec Dřínov

Zajímavé informace o naší obci