Menu
Obec Dřínov
Obec Dřínov okr. Mělník

Fotbal

Historie oddílu

Článek je podrobně opsán z kroniky o založení fotbalu ve Dřínově

Zápis

O ustavující valné hromadě zakládajícího se sportovního klubu ve Dřínově konané dne 15.července 1947 o 9 hod večer v hostinci u Pešků, na kterou se dostavilo 27 občanů, kteří se všichni do nově tvořícího se klubu přihlásili (viz presenční listina, která tvoří součást tohoto zápisu.) („bude dodána“)

Jménem přípravného výboru ,skládajícího se z několika členů, schůzi zahájil kol. Rosenkranc, uvítal přítomné a nastínil program. Po debatě bylo shledáno, že podmínky pro založení klubu jsou příznivé a bylo přistoupeno k podrobnému projednání programu.

 1. Volba výboru
  1. Volba předsedy – Na návrh kol.Potluky byl předsedou jednomyslně zvolen kol. Herout.Volbu přijal.
  • Volba místopředsedy – Navržený kol.Rosenkranc A.,zvolen všemi hlasy.Volbu přijímá.
  • Volba náčelníka – Na několik návrhů byl přes nepřítomnost zvolen kol.Plocek.
  • Volba kapitána – Po debatě bylo ujednáno:hráči určí a sdělí osobu kapitána dodatečně.
  • Volba sekretáře – Hlasováno o návrhu kol.Jarošíka,všemi hlasy zvolen kol.Potluka.
  • Volba pokladníka – Navržený a zvolený kol.Jaroš volbu přijímá.
  • Volba správce hřiště a klub.majetku – Navržený kol.Černý,všemi hlasy zvolen,avšak volbu nepřímá ,bylo hlasování o dalším návrhu kol.Bulvase,kterým byl zvolen kol.Kympl Jar.,který volbu přijal.
  • Volba jednatele – Kol.Potlukou navržený kol.Jarošík,zvolen všemi hlasy,volbu přijal.
  • Členové výboru bez funkcí byli navrženi a schváleni – kol.Černý Fr.,kol.Vojtěch J.,kol.Červenka Jar.,kol.Mladý Ant.
    

Kol. Herout se ujímá funkce předsedy sportovního klubu a připomíná: V nově ustaveném klubu bude vyloučena jakákoliv politická činnost, také společenské rozvrstvení nesní ohrozit přátelskou shodu. Dále konstatuje, že ve výboru jsou správně zastoupeni, jak hráči, tak členové klubu.

Předseda předčítá zbývající body programu,který obsahuje:

 1. Pojmenování klubu
 2. Počet a síla hráčů
 3. Uvolnění hráčů s dosavadních klubů (přestupy)
 4. Stav hřiště a jeho úprava
 5. Zakoupení dresů
 6. Určení sportovní místnosti (klubovny)
 7. Stanovení příští schůze a volné návrhy

 

 1. Po krátké debatě a bez nějakých námitek byl vzat zřetel návrh kol.předsedy a to SK.Dřínov,což bylo většinou schváleno.
 2. Kolega Rosenkranc V. uvádí,že potřebný počet hráčů pro začátky jest dostačující.
 3. Konstatováno : Jelikož je většina hráčů registrována za jiný klub jest zapotřebí jednat s těmito kluby.Jsou to SK.Úžice a SK.Vojkovice.Jednání s SK.Úžice bere si na starost kol.Potluka.S SK.Vojkovice bude jednat dle potřeby kol.Herout .Formality přestupů až po dohodě s oběma kluby.
 4. Kolega Rosenkranc V.sděluje ,že hřiště je až na branky schopné používání.Dále praví,že SČM ve Dřínově věnuje klubu částku na zakoupení branek.
 5. Kol.Herout navrhuje ,by bylo jednáno s bývalým SK.Zlosyň v prodeji výbavy.V případě,že nebude dostatek finančních prostředků,zapůjčí členové potřebné částky.
 6. Pan hostinský Pešek,souhlasí,aby klubovní místnosti byly v jeho hostinci.Všichni členové hlasovali pro tento návrh.
 7. Nábor členů a určení příští schůze,bude rozhodnuto po ukončení jednání o uvolnění hráčů.Návrh kol.předsedy,aby bylo požadováno u příležitosti posvícení,uspořádání taneční zábavy.Kol.Potluka,dává návrh,aby byl uspořádán podnik,při kterém by byly získány potřebné finance.

Na příklad: Sportovní den, otevření hřiště, přátelský zápas s okolním klubem atd.

Předseda schůzi ukončuje a prosí přítomného předsedu MNV J. Junka o povzbuzení. Pan předseda bere tento nový spolek do svazku obce a ukazuje na dosavadní nezájem mládeže a doufá, že tento stav patří minulosti.

Po vyčerpání bodů programu byla odročena schůze na 14dnů.

Herout t.č. jednatel, Miloslav Jarošík, Potluka

HURÁ HURÁ HURÁ

v Dřínově dne 5.srpna 47


Zápis

s pokračování ustavující schůze konané dne 31.července 47 o 9 hod.večer v hostinci u Pešků, za účasti 3 1členů (dle presenční listiny).

Kol. předseda zahájil schůzi, uvítal přítomné. Konstatuje že ustanovený klub čítá 82 členů. Poté předává slova jednateli, který předčítá zápis z minulé nedokončené schůze. Podle prohlášení předsedy nepodléhá zápis schválení.

Kol. předseda žádá kol.Rosenkrance, aby pro poměrně velký přírustek členů, požádal nové členy o schválení dosavadního výboru. Předseda byl jednohlasně potvrzen ve své funkci, ujímá se znovu vedení schůze, předčítá ostatní funkcionáře, žádá o jejich schválení, nebo o návrhy na případné změny. Celý výbor byl jednohlasně schválen v původním složení.

Předseda žádá, aby byli zvoleni 3 náhradníci výboru.

Návrhy:

 1. kol.Rosenkranc navrhuje kol.Beneše
 2. návrh: kol.Koch
 3. návrh: kol.Pedlík Fr.

Tito náhradníci všemi hlasy schváleni, přijali volbu.

Předseda uvádí na pořad stanovy klubu (viz výtisk „Stanovy sporotv.klubu.“) K tomu podotknout,že v případě zániku spolku,bude jmění dáno v úschovu M.N.V.

Otázka finanční:

Podle slov předsedy,budou přestupy hráčů za normál.okolností velkým zatížením pro klub,protože za 1hráče bude nutno mimo tiskopisů zaplatit 1080Kčs.Vyřídíme-li včas otázku hráčů,přihlásíme se na podzim do mistrovství a bude nutno vybavit hráče.Předseda uvítal snahu hráčů,kteří pochopili těžkou situaci a chtějí si opatřit výbavu za vlastní prostředky.

Přestože,jako předseda nemám právo dávat návrhy ,prosím aby jste uvažovali i výpůjčce u peněžního ústavu ,aby vybavení bylo jednotné a kompletní.Režie na 1hráče bude asi 800Kčs.Myslím,že částka 20.000Kčs by byla postačující,do doby kdy lze počítat z vrácením.

Při debatě,která se o tomto návrhu rozvinula,je tendence sehnat peníze mezi členy ve formě výpůjček.Bylo shledáno,že opatření peněz tímto způsobem bude nejlepší a všichni členové souhlasí.

Předseda prohlašuje,že v žádném případě nemusí být obav o osobní ztráty členů,kteří budou na zápůjčce jako ručitelé podepsáni.

Debata o finanční otázce vyčerpána.

Přestupy:sekretář uvádí,že SK Úžice bude požadovat zaplacení převodů,což je kvitováno jako samozřejmost.Také SK Vojkovice uvolní hráče za stejných podmínek.

Předseda podotýká,že klub ochoten zaplatit převodní poplatky,ale v žádném případě nepřistoupí na zvláštní odměny klubům,které budou uvolňovat.

Stanování výše příspěvků:kol.Vencl navrhuje,aby pro letošní správní rok byla stanovena částka 20Kčs,tento návrh přijat.

Kol. předseda žádá hráče,aby jmenovali osobu kapitána mužstva.Kapitánem podle dohody se stává kol.Rosenkranc.

Po této schůzi je nutno udělat seznam členů a přihlásit k župě.Zařídí jednatel.

Po poradě bylo usneseno,že věci zápůjček dostane každý jednotlivě dlužní úpis,společná sběrací listina s taktických důvodů nebude.

Volné návrhy:Kol.Rosenkranc žádá,aby byly opatřeny drobné předměty pro klub (razítko,vývěsní skříň,tiskopisy.)

Kol.Beneš jednal s býv.SK Zlosyň o prodeji výbavy dosud však bezvýsledně

Dalších volných návrhů není,kol. předseda se ujímá slova,děkuje za účast a prohlašuje že dnešní schůze splnila úkol a tím je klub řádně ustanoven,schůze končí

Herout t.č.jednatel, Miloslav Jarošík

V Dřínově 15 VIII.1947.


Zápis

Z výborové schůze Sportovního klubu Dřínov, konané v pondělí dne 11.srpna 1947 o 9hod. v hostinci u Pešků, za účasti 15ti členů.

Nepřítomni byli kol.Vojtěch, kol.Rosenkranc Ant., Černý Fr., Červenka Jar. A Koch J., z nich omluven jen kol.Vojtěch J.Dále byli schůzi přítomni tito hráči:Bednář F., Bulvas Jar., Mašek V., Salač O. a Beránek Č.

Schůzi zahájil kol.předseda a politováním konstatoval, že takováto účast na počátku, kdy klub je potřeba opravdu vést by nebyla zrovna příznivá a že, žádá napříště kol.jednatele, by v zápise byli jmenovitě uvedeni přítomní i nepřítomní.Poté přikročeno k debatě o přestupech.Kol.předseda žádá by bylo jednáno v této věci urychleně.Ujednáno, že SK Vojkovice bude jednáno hned v příští schůzi.Dále bylo přikročeno k návrhu Kol. předsedy by byla zakoupena výzbroj a jelikož dříví na branky bylo u několika firem již odřeknuto, bere si tuto věc na starost kol.Potluka a kol.Herout.Kol.Potluka uvádí,že s SK Úžice bude jednáno o přestupech dost svízelné.

Po volné debatě kol. předseda schůzi končí

Herout t.č.jednatel, Miloslav Jarošík

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 24 °C 12 °C
déšť, slabý jižní vítr
vítrJ, 4.54m/s
tlak1018hPa
vlhkost57%
srážky3.33mm
nahoru
Obec Dřínov
Obec Dřínov

Zajímavé informace o naší obci