Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Třídění odpadů

Obec Dřínov nakládá s odpady dle obecně závazných vyhlášek č.1/2018 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Dřínov a č.2/2018 o poplatku za komunální odpad.

Jak naložit s odpady:
V naší obci máme zavedeno pět sběrných míst pro třídění skla, plastů, papíru, nápojových kartonů a bioodpadu, dále třídíme plechovky a elektroodpad. Od roku 2014 je zaveden sběr jedlých olejů (z fritovacích hrnců) v PET lahvích. Také lze odložit nepotřebné šactvo do dvou označených kontejnerů.
Objemný a nebezpečný odpad je prováděn minimálně 2x ročně mobilně.

Domovní komunální odpad:
Popelnice jsou vyváženy každé úterý v četnosti dle nalepených známek. Popelnici můžete zakoupit na obecním úřadu v ceně 750 Kč/kus.

Kontejnery jsou vyváženy dle komodit:
Sběrná místa jsou umístěna v obci v lokalitách Stavadla, U Kříže, pod hospodou, u autobusové zastávky „U rybníka“ a za Obecním úřadem. Třídíme plasty, sklo, bioodpad, papír, nápojové kartony, plechovky a jednlé oleje a tuky.
 

Termíny svozů zajišťovaných společností FCC Česká republika, s.r.o.
Směsný odpad týdenní úterý
Směsný odpad čtrnáctidenní liché úterý
Směsný odpad měsíční

poslední úterý v měsíci

Směsný odpad sezónní 10.- 4.měsíc - 1xtýdně, 5.- 9.měsíc 1x14dní
PAPÍR pátek v sudém kalend. týdnu
PLASTY středa
SKLO 1x za 2 měsíce

TETRAPACK

BIOODPAD

KOVOVÉ OBALY

1x měsíčně

sudé pondělí

každou sudou středu

Svozy jsou uskutečňovány i v období svátků!

 

 

Platební údaje pro bezhotovostní převody 

Poplatek ze psů : č.ú.: 490110359/0800    a  variabilní symbol : 1341 a č.p.

Poplatek za užívání veřejného prostranství : č.ú.: 490110359/0800  

                                                                 variabilní symbol : 1343

Do poznámky pro příjemce uvést příjmení nebo název firmy.

Úhrada za svoz a likvidaci komunálních odpadů:     č.ú.: 490110359/0800

                                                                          variabilní symbol: 3722 a č.p.             

 

Ceník odpadů na rok 2021 poplatky 2021

 

Ceník odpadů na rok 2020 poplatky 2020 

 

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE OD ROKU 2006Železný odpad:
Ze železného odpadu vedeme pouze plechovek, pokud možno vypláchnutých a sešlápnutých.Použitá elektrozařízení, hračky a baterie:
Drobné se vhazují do sběrného boxu umístěného v přízemí budovy Obecního úřadu (neplatí pro autobaterie) nebo v úředních hodinách a každou první sobotu v měsíci lze větší elektropřístroje uložit zdarma na sběrný dvůr u Obecního úřadu.

Velkoobjemný domovní odpad:
Kontejnery jsou přistavovány minimálně 2x do roka, dle potřeby i častěji.

Nebezpečný odpad:
Mobilní svoz 2x do roka.

Obnošené šatstvo, obuv, kožené výrobky:
Můžete dávat do kontejnerů na textil.

Ostatní odpady:
včetně stavební suti, můžete odevzdat na sběrný dvůr Technických služeb v Kralupech nad Vltavou za poplatek.

Svoz bioodpadu ze zahrad a domácností:
Listí, tráva, spadané ovoce, zkrácené větve keřů a stromů, zbytky zeleniny, ovoce, pečivo, odpad z přípravy čaje a kávy, skořápky z vajec a ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.
Svoz je prováděn ve čtrnáctidenním intervalu v termínu od 1.4. do 30.11. Pro větší množství zahradního bioodpadu lze využít kontejneru po dohodě na obecním úřadu.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadu.

PRO DALŠÍ NEPOTŘEBNÉ VĚCI Z VAŠÍ DOMÁCNOSTI DOPORUČUJEME VYUŽÍT PORTÁL https://www.nevyhazujto.cz/


S případnými dotazy souvisejícími s odpady se obracejte písemně na sekretariat@drinov-melnicko.net nebo osobně na kteréhokoliv zastupitele obce.

Další informace o třídění odpadů naleznete na stránkách Středočeského kraje.

 

Odkazy