Navigace

Obsah

STAVBA  
VYSOUTĚŽENÁ CENA DÍLA 48 054 261,11
NSTČ (uznatelné náklady) 43 006 000,00
70% DOTACE 30 104 000,00
30% OBEC 12 902 000,00
   
FINANCOVÁNÍ  
MZE 30 104 000,00
ÚVĚR 10 000 000,00
OBEC 7 950 261,11
CELKEM 48 054 261,11
   

% dotace z ceny díla

58%
náklady obce 42%
   
Ostatní náklady v roce 2016 1 222 448,72
Celkem náklady v roce 2016                49 276 709,83

 

Příprava projektů, studie, průzkumy a další činnosti spojené s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod byly započaty v v roce 2005 a celkové náklady dosáhly částky 50 592 953,63 Kč.